Marie Lilleborge

PostDoc, Mammografiprogrammet

Arbeidsoppgaver/interesser:
Marie er glad i matematikk og programmering, og i å lære nye ting.

I den fjerde artikkelen i doktorgraden regnet hun ut et stratifisert screeningprogram for brystkreft (Statistics in Medicine, Vol 37 Issue 9), og etter doktorgraden har hun fått regne mer på brystkreftscreening gjennom PostDoc-prosjektet med oppstart høst 2016 (se beskrivelse under prosjekter).

Marie har vært aktiv i Norsk Statistisk Forening, med ulike verv i Osloavdelingen fra april 2013 til november 2017, og nå som leder i moderforeningen (nasjonalt) siden juni 2017.

Utdannelse/Bakgrunn:
Marie er utdannet sivilingeniør i fysikk og matematikk ved NTNU, med studiespesialisering industriell matematikk og masteroppgaven “Efficient Calculation of Optimal Decisions in Graphical Models” med Prof. Håkon Tjelmeland som veileder.

Marie har også tatt doktorgrad (PhD) i statistikk ved UiO og Norsk Regnesentral, der avhandlingen fikk tittel «Efficient Information Gathering in Bayesian Networks» og veiledere var Ass. Forskningssjef Ragnar Hauge (NR), Prof. Jo Eidsvik (NTNU) og Prof. Arne Bang Huseby(UiO).


Prosjekter:
Marie sitt PostDoc-prosjekt heter «Understanding DCIS and which women are overdiagnosed», og er del av et større prosjekt der målsettingen er å få mer kunnskap om hvilke premaligne lesjoner i brystet (inkludert DCIS) som utvikler seg til infiltrerende brystkreft, og hva sannsynligheten er for at dette skjer.

Utvalgte medieklipp:
Intervju på statistrikk.no (Okt 2017)

Populærvitenskapelig sammendrag av doktorgraden (Jan 2017)

Doktorgraden omtalt på abc-nyheter (Jan 2017) 

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Marie_Lilleborge
LinkedIn: https://no.linkedin.com/in/marie-lilleborge-3850bba2