Marie Grøvdal Thoresen

Konsulent

Arbeidsoppgaver/interesser:

Marie Grøvdal Thoresen koder og registrerer brystkreft.

Hun er interessert i forskning på helserelatert livskvalitet og ulikheter i helse, og er opptatt av at kreftpasienter skal få best mulig behandlings- og oppfølgingstilbud.

Utdannelse/Bakgrunn:

Marie har en mastergrad fra mastergradsprogrammet European Master in Health Economics and Management ved Universitetet i Oslo/Erasmus University Rotterdam, hvor hun i sin masteroppgave analyserte helserelatert livskvalitet blant brystkreftpasienter i Norge.

Hun begynte å arbeide ved Kreftregisteret høsten 2018.

Fra tidligere er hun sykepleier, utdannet ved Høgskolen i Bergen i 2012. Som sykepleier har hun hovedsakelig jobbet innen fysikalsk rehabilitering og ortopedi.