Marianne Lauritzen

Marianne Lauritzen startet å jobbe ved Kreftregisteret i 2006. Hun jobber med koordinering av forskningsprosjekter i Janus serumbank, forskningsadministrasjon og laboratoriearbeid. Lauritzen er utdannet kjemiingeniør med bioteknologi ved Oslo Ingeniørhøgskole (1992). Hun har også en mastergrad i biomedisin fra Høgskolen i Oslo og Akershus (2014). Masteroppgavens tittel var «The Quality and Quantity of miRNAs in Samples from Janus Serum Bank”.