Marianne Brenn Jerm

Marianne jobber som rådgiver i Dataflytseksjonen, hvor hun har en rekke oppgaver som involverer data inn og statistikk ut av registeret.

Hun er prosjektleder for Kreftregisterets statistikkbank, en nettbasert løsning som gir publikum enkel tilgang til kreftstatistikk. 

På «data-inn» siden har hun hovedansvaret for mottak og kvalitetssikring av data fra flere datakilder som Kreftregisteret benytter seg av, herunder data fra Dødsårsaksregisteret og data fra Stråleterapienhetene.

I forbindelse med igangsetting av protonterapi i Norge er hun også involvert som koordinator for utvikling av et utvidet stråleterapiregister initiert av nasjonal gruppe for kliniske protonterapistudier.

Marianne foretar uttrekket og bearbeidingen av datasettet som brukes til den årlige publikasjonen Cancer in Norway, og er statistiker i årsrapporten for lymfoide maligniteter (og tidligere for brystkreft og malignt melanom).

Bakgrunn

Marianne er utdannet sivilingeniør ved NTNU i Trondheim, fra linjen for fysikk og matematikk med studiespesialiseringen biofysikk og medisinsk teknologi fra 2005. I tillegg har hun praktisk-pedagogisk utdanning fra 2006.

Hun har jobbet to år som lektor på 9. og 10. trinn ved Bøler skole, og har omtrent ett års erfaring fra Jernbaneverket.

Prosjekter

Utvalgte publikasjoner