Mari Messel

Mari jobber som data manager på seksjon for administrasjon og forskningsstøtte, og er tilknyttet flere av prosjektene på forskningsavdelingen. Arbeidsoppgavene hennes omfatter blant annet databehandling og dataanalyse, samt å legge til rette for og utvikle systemer for klargjøring av forskningsdata.

Bakgrunn

Mari har en doktorgrad i psykologi ved Universitet i Oslo, hvor hun forsket på nevrale mekanismer assosiert med kognitiv kontroll. Hun har erfaring med håndtering og analyse av forskningsdata, samt koordinering av forskningsprosjekt. Mari har jobbet mye med dataanalyse og programmering, og hun er spesielt interessert i å lære seg nye verktøy for databehandling.

Prosjekter

Kohortetablering basert på helikoptertransport og studier av kreftrisiko i nyere tid

Eksponering og kreftrisiko blant offshorearbeidere