Margrethe Meo

Margrethe jobber med prosjektadministrasjon og forskningsstøtte ved Forskningsavdelingen. Hun koordinerer bland annet flere EØS- og EU-prosjekter.

Frem til nylig, har Margrethe jobbet tett med Elisabete Weiderpass sine prosjekter - før Weiderpass overtok stillingen som leder for IARC. Da bistod Meo med hjelp til publisering, litteratursøk, utforming av konferansebidrag (postere og presentasjoner).

Bakgrunn

Margrethe har mastergrad i geografi fra Universitetet i Warszawa.

Hun har en spesiell interesse for medisinsk geografi og statistiske metoder, som i ettertid resulterte i påbyggingsstudier i epidemiologi (Epidemiologi for PhD-studenter ved UiO og Summer School i Epidemiology i Firenze). I tillegg har hun 2-årlig akademisk lærerutdannelse fra Universitetet i Warszawa.

Før Margrethe kom til Kreftregisteret jobbet hun som trainee ved Statens Forurensningstilsyn (2005) med prosjektet om luftforurensning og helse i Oslo, og ved Folkehelseinstituttet (2001-2002) med et pilotprosjekt om meteorologiske faktorer og pre-eklampsi.