Marcin Wojewodzic

Postdoktor, Forskningsavdelingen

Arbeidsoppgaver/interesser:

Marcin W. Wojewodzic er systembiolog med interessefelt i miljøepigenetikk (Environmental Epigenetics) hos mennesker og modellorganismer. Han er nysgjerrig på maternale og transgenerationale effekter som kan være formidlet av epigenetikk. Hans ekspertisefelt er epigenetikk relatert til miljø og kreft. Han jobber med funn på biomarkører og bruker lineære modeller, maskinlæring og kunstiginteligens (AI) metoder.

Marcin utvikler nye epigenetiske sekvenseringsmetoder på Janus Serum Biobank. Ved hjelp av storskala-sekvenseringsdata (high-throughput whole genome bisulfit sequencing), vil Marcin som Postdoctoral Fellow ved Kreftregisteret arbeide med å identifisere assosiasjoner mellom epigenetikk og utvikling av testikkelkreft. Han skal undersøke hvilken rolle epigenetikk spiller i utviklingen av testikkelkreft. Disse analysene kan benyttes til å finne biomarkører i tidlig fase av kreft.

Utdannelse/Bakgrunn:

Marcin har en master i økotoksikologi fra Jagiellonian Universitetet med oppgaven fra Wageningen Universitetet, og en doktorgrad fra Universitetet i Oslo (studerte molekylært effekter av diett på modellorganismer, med Dag O. Hessen og Tom Andersen som veileder). Etter doktorgraden, gjennomførte han tilleggsutdanning i bioinformatikk (projektet GENOME, FRIPRIO). Han ble tildelt det prestisjetunge EU, Marie Skłodowska-Curie stipendet ved Universitet i Birmingham, UK (projektet dGHOST, Environmental Genetics Group, John K. Colbourne). Som Postdoctoral Fellow ved Kreftregisteret benytter han sin kompetanse i molekylarbiologi, bioinformatikk og epigenetikk. Han koordinerer store sekvenseringsprosjekter i internasjonalt samarbeid.

Projekter

1. Etablering av epigenetiske sekvenseringsmetoder fra Janus Serum Bank.
2. Biomarkerør av testikelkreft fra Janus Serum Bank.
3. Effekter av Cisplatin på epigenome etter kreftbehandlinger.
4. Forandringene i den epigenetiske klokka etter kreft diagnosen