Madleen Orumaa

Bakgrunn

Madleen Orumaa startet som forskningsassistent i Kreftregisteret i 2014, forsvarte sin PhD i 2020 og har siden 2022 vært ansatt som postdoc på seksjon for molekylær epidemiologi og infeksjoner. Hun har tidligere jobbet som postdoktor ved nasjonalt institutt for helseutvikling i Tallinn, Estland. Madleens forskning er tilknyttet overordnet HPV-tematikk, derav vaksine, testing og screening. 

 

Madleen Orumaa jobber som post-doc ved Seksjon for molekylær epidemiologi og infeksjoner og er involvert i flere prosjekter som studerer epidemiologien til HPV-relaterte sykdommer (hovedsakelig livmorhalskreft) og HPV-vaksinens effekt i befolkningen mot cervikale celleforandringer.

Madleen Orumaa har en mastergrad fra University of Tartu, Estland (2014), etterfulgt av arbeid som forskningsassistent ved KRG. I 2016 ble hun ansatt som PhD-student og i september 2020 forsvarte hun sin doktorgradsavhandling kalt "Tidstrender for utvalgte HPV-relaterte sykdommer i Norge og effekten av HPV flerkohort-vaksinering ved bruk av virkelighetsdata fra registre basert på befolkningen" ved University of Oslo. Fra 2020 til 2022 jobbet hun som postdoktor ved Nasjonalt institutt for helseutvikling i Tallinn, Estland, hvor hun ledet et prosjekt kalt "Vurdering av kvaliteten på Pap-tester og overholdelse av kliniske retningslinjer i oppfølgingen av unormale funn blant livmorhalskreftpasienter i Estland". Siden august 2022 har hun returnert til KRG for å fortsette forskning på HPV-relaterte sykdommer og HPV-vaksineeffekt.

Nygård S, Nygård M, Orumaa M, Hansen BT. Quadrivalent HPV vaccine effectiveness against anogenital warts: A registry-based study of 2,2 million individuals. Vaccine. 2023 Aug 23;41(37):5469-5476. doi: 10.1016/j.vaccine.2023.07.031. Epub 2023 Jul 27. Erratum in: Vaccine. 2023 Aug 26;: PMID: 37516572.

Orumaa M, Innos K, Suurna M, Salumäe L, Veerus P. Quality Assessment of Cervical Cytology Practices in Estonia From 2007 to 2018. Cancer Control. 2022 Jan-Dec;29:10732748221141794. doi: 10.1177/10732748221141794. PMID: 36542780; PMCID: PMC9793007.

Orumaa M, Campbell S, Støer NC, Castle PE, Sen S, Tropé A, Adedimeji A, Nygård M. Impact of the Mobile Game FightHPV on Cervical Cancer Screening Attendance: Retrospective Cohort Study. JMIR Serious Games. 2022 Dec 13;10(4):e36197. doi: 10.2196/36197. PMID: 36512401; PMCID: PMC9795393.

Orumaa M, Kjaer SK, Dehlendorff C, Munk C, Olsen AO, Hansen BT, Campbell S, Nygård M. The impact of HPV multi-cohort vaccination: Real-world evidence of faster control of HPV-related morbidity. Vaccine. 2020 Feb 5;38(6):1345-1351. doi: 10.1016/j.vaccine.2019.12.016. Epub 2020 Jan 6. PMID: 31917039.

Orumaa M, Leinonen MK, Campbell S, Møller B, Myklebust TÅ, Nygård M. Recent increase in incidence of cervical precancerous lesions in Norway: Nationwide study from 1992 to 2016. Int J Cancer. 2019 Nov 15;145(10):2629-2638. doi: 10.1002/ijc.32195. Epub 2019 Mar 4. PMID: 30734284; PMCID: PMC6767573.