Lukas Løfling

Lukas Løfling er epidemiolog og arbeider som Postdoc på Kreftregisteret med å studere assosiasjoner mellom ikke-kreftlegemiddel med risiko for brystkreft, og prognosen etter brystkreftdiagnose. I 2015 avla han en master i farmasi ved Uppsala Universitet. I 2020 fullførte han sin PhD i medisinsk vitenskap (kreftepidemiologi),ved Karolinska Institutet, avhandlingen hadde tittelen ”Lung cancer in Sweden – Incidence, diagnosis and survival”.