Lukas Løfling

Lukas Løfling er epidemiolog og arbeider som Postdoc på Kreftregisteret med å studere assosiasjoner mellom ikke-kreftlegemiddel med risk for brystkreft, og prognosen etter brystkreftdiagnose.

Bakgrunn

2015 - Master i farmasi, Uppsala Universitet

2020 - PhD i medisinsk vitenskap (kreftepidemiologi), Karolinska Institutet (2020), ”Lung cancer in Sweden – Incidence, diagnosis and survival”.