Luca Pestarino

Luca Pestarino begynte i Kreftregisteret i 2022 som postdoktor og jobber med prosjektet "RNA-uttrykk og genetiske varianter i den kausale estimeringen av risiko for endometrisk kreft - en Mendeliansk randomiseringsstudie". Hans forskningsinteresser inkluderer hovedsakelig maskinlæring og læringsmetoder og deres anvendelse i kliniske scenarier. Pestarino fullførte sin doktorgrad i Data Science and calculations ved Alma Mater Studiorum ved University of Bologna i mars 2022.

Luca Pestarino begynte i Kreftregisteret i 2022 som postdoktor og jobber med prosjektet "RNA-uttrykk og genetiske varianter i den kausale estimeringen av risiko for endometrisk kreft - en Mendeliansk randomiseringsstudie". Hovedmålet med denne forskningen er å undersøke mekanismene som ligger til grunn for utviklingen av endometrisk kreft ved å studere pre-diagnostiske sirkulerende RNA-er og genetiske varianter i prøver fra Janus Serum Bank.

Hans forskningsinteresser inkluderer hovedsakelig maskinlæring og dyp læring metoder og deres anvendelse i kliniske scenarier.

Pestarino fullførte sin doktorgrad i Data Science and Calculations ved Alma Mater Studiorum ved University of Bologna i mars 2022. Hans forskning ble utført i samarbeid med Computational and Chemical Biology Laboratory ved det italienske instituttet for teknologi. Hans doktorgradsavhandling hadde tittelen “Challenges and opportunities of machine learning for clinical and omics data” og involverte hovedsakelig bruk av maskinlæringsteknikker for å utvikle prediktive modeller for kliniske data, med mål om å forstå årsakene til analyserte sykdommer på et dypere nivå.

RNA expression and genetic variants in the causal estimation of endometrial cancer risk - A Mendelian randomisation study

Pestarino, G. Fiorito, S. Polidoro, P. Vineis, A. Cavalli and S. Decherchi, "On the Stability of Feature Selection in Multiomics Data," 2021 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 2021, pp. 1-7, doi: 10.1109/IJCNN52387.2021.9533806.