Liv Thyssell

Spesialkonsulent

Thyssell har vært medisinsk koder siden 1989 og er for tiden i Registerseksjonens gruppe, som bl.a. koder og registrerer lymfom, leukemi, hode- og halskreft, sarkom og lungekreft .

Hun har opplæringsansvar i gruppen.