Liv Marit Rønning Dørum

Seksjonsnestleder

Arbeidsoppgaver/interesser:

Liv Marit Dørum er nestleder for Registerseksjonen og har fagansvaret for kvalitetsregistrene.

Registerseksjonen er enheten hvor alle krefttilfeller i Norge kodes og registreres. Seksjonen har ansvaret for driften av kvalitetsregistrene, herunder kontakt med registrerende enheter, samarbeid med de kliniske miljøene og etablering av kvalitetsindikatorer.

Liv Marit er også engasjert i arbeidet med å etablere nordiske kvalitetsindikatorer for flere kreftformer.

Utdannelse/Bakgrunn:

Liv Marit Dørum er utdannet sivilingeniør i strålingsbiologi fra NTNU.

Hun ble ansatt i Kreftregisteret i 2005 som kvalitetsregisteransvarlig for Rectumcancerregisteret, dagens Nasjonale kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft.

Liv Marit var i en periode gruppeansvarlig for kodergruppen på Registerseksjonen som har ansvaret for koding og registrering av gastrointestinal kreft.

Siden 2012 har hun vært koordinator for kvalitetsregistrene.

Prosjekter:

Prosjektleder for prosjektet Evaluering av datakvaliteten i Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft, ferdigstilt i 2017.

Utvalgte publikasjoner:

Evaluering av datakvaliteten i Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft. Dørum LM, Larsen IK, KO Knudsen, Aaserud S, Vonen B, Møller B. Kreftregisteret, 2017. ISBN: 978-82-473-0054-1.

Aspirin as secondary prevention in patients with colorectal cancer: An unselected population-based study. Bains SJ, Mahic M, Myklebust TÅ, Småstuen MC, Yaqub S, Dørum LM, Bjørnbeth BA, Møller B, Brudvik KW, Taskén K. J Clin Oncol. 2016 Jul 20;34(21):2501-8.