Liv Marit Rønning Dørum

Liv Marit Dørum er nestleder for Registerseksjonen og har fagansvaret for kvalitetsregistrene.

Registerseksjonen er enheten hvor alle krefttilfeller i Norge kodes og registreres. Seksjonen har ansvaret for driften av kvalitetsregistrene, herunder kontakt med registrerende enheter, samarbeid med de kliniske miljøene og etablering av kvalitetsindikatorer.

Liv Marit er også engasjert i arbeidet med å etablere nordiske kvalitetsindikatorer for flere kreftformer.

Bakgrunn

Liv Marit Dørum er utdannet sivilingeniør i strålingsbiologi fra NTNU.

Hun ble ansatt i Kreftregisteret i 2005 som kvalitetsregisteransvarlig for Rectumcancerregisteret, dagens Nasjonale kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft.

Liv Marit var i en periode gruppeansvarlig for kodergruppen på Registerseksjonen som har ansvaret for koding og registrering av gastrointestinal kreft.

Siden 2012 har hun vært koordinator for kvalitetsregistrene.

Prosjekter

Prosjektleder for prosjektet Evaluering av datakvaliteten i Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft, ferdigstilt i 2017.

Utvalgte publikasjoner

Evaluering av datakvaliteten i Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft. Dørum LM, Larsen IK, KO Knudsen, Aaserud S, Vonen B, Møller B. Kreftregisteret, 2017. ISBN: 978-82-473-0054-1.

Aspirin as secondary prevention in patients with colorectal cancer: An unselected population-based study. Bains SJ, Mahic M, Myklebust TÅ, Småstuen MC, Yaqub S, Dørum LM, Bjørnbeth BA, Møller B, Brudvik KW, Taskén K. J Clin Oncol. 2016 Jul 20;34(21):2501-8.