Lise Enerstvedt

Arbeidsoppgaver/interesser:
Lise Enerstvedt er kvalitetsregisteransvarlig for Nasjonalt kvalitetsregister for lymfoide maligniteter og sekretær for registerets referansegruppe, et rådgivende organ som består av medisinske eksperter på lymfom, lymfoide leukemier og myelomatose.

Hun har ansvaret for årsrapporten for Nasjonalt kvalitetsregister for lymfoide maligniteter i tett samarbeid med representanter fra de kliniske fagmiljøene. Kvalitetsregistrene skal bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelp til pasienter med kreft.

Årsrapporten er et nyttig verktøy for å vurdere om retningslinjene etterleves og at pasientene får det samme helsetilbudet uavhengig av hvor de bor. Registrene skal også drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommens årsaker, diagnose og sykdomsforløp, samt behandlingseffekter.

Et helseregister blir ikke bedre enn de dataene som leveres inn fra klinikkene. Lise sørger for å sende påminnelser til klinikkene om data er mangelfulle. Hun utarbeider også spesifikasjoner, kliniske meldinger og patologimeldinger som brukes av klinikkene for rapportering av data.

Lise har ansvaret for koding, registrering og kvalitetssikring i lymfomregisteret og bistår med registerkompetanse og utlevering av data til Kreftregisterets Datautleveringsenhet og andre interesserte. Hun representerer også kvalitetsregisteret i eksterne sammenhenger.

Bakgrunn

Lise Enerstvedt har studert historie, sosiologi og pedagogikk ved NTNU.

Hun jobbet som prosjektkoordinator for AIT Oslo AS og ABB før hun begynte som medisinsk koder i Kreftregisteret i 2013.