Line Eide Solhaug

Førstekonsulent (Forskningsassistent), Forskningsavdelingen

Arbeidsoppgaver/interesser:
Line jobber med forskningsstøtte- og administrasjon.

Hun koordinerer prosjektet Kreftrisiko blant brannmenn og er også forskningsstøtte på andre prosjekt på Forskningsavdelingen.

Line er også interessert i datahåndtering, og har kompetanse i Python og MySQL.

Utdannelse/Bakgrunn:
Line er utdannet radiograf med master i biomedisin fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA).

Hun skrev sin masteroppgave på Mammografiscreeningen med tittel: Breast cancer specific survival by molecular subtypes defined by immunohistochemistry.

Før Line kom til Kreftregisteret, jobbet hun som registerkoordinator ved pilotprosjektet for Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler (NOKBIL), og har blant annet erfaring med etablering og koordinering av prosjekt, registerkompetanse og web.

Prosjekter:
Kreftrisiko blant brannmenn.
Pharmacoepi
Blære