Linda Nyanchoka

Seksuell og reproduktiv helse, e-helse og mobil helse, mor-barn helse, kunnskapsoppsummering, data visualisering, kunnskapshull, prioritering av forskningsressurser og metaforskning.

Bakgrunn

Linda ble ansatt på Kreftregisteret som postdoktor i 2020.

Tidligere har hun vært ansatt ved Folkehelseinstituttet som folkehelsespesialt, der hun jobbet med ulike nasjonale og internasjonale folkehelseprosjekter. Hun er opptatt av å fremme seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, kvinners helse og mental helse.

Linda har vært Marie Curie stipendiat med en nylig gjennomført doktorgrad i Clinical Epidemiology and Applied Health Research fra Université de Paris, Frankrike, og University of Liverpool, England.

Tittelen på hennes doktorgradsavhandling er “Methods for identifying gaps in health research”. Avhandlingen fokuserer på å forbedre bruken av helseforskning ved å identifisere kunnskapshull og dermed påvirke politiske beslutninger, praksis og fremtidig forskning.

Linda har mastergrad i folkehelsevitenskap fra Universitetet i København, Danmark, og University of Sheffield, England. Mastergraden fullførte hun under Europubhealth, et EU-finansiert Erasmus Mundus masterprogram.

Prosjekter

“Strengthening at National Level the Capacity of the Romanian Health Sector to Implement Organized Screening for Cancers Amenable to Cost-Effective Early Detection Interventions” – CEDICROM 2.


Dette prosjektet fokuserer på hvorfor kvinner i Romania som får påvist celleforandringer ved screening for livmorhalskreft, ikke kommer tilbake for oppfølgende behandling.  

Utvalgte publikasjoner

Pubmed

Zenodo