Li Dong

Li jobber som postdoktor ved Seksjon for molekylær epidemiologi og infeksjoner på Kreftregisteret.

Hun er interessert i forebygging og kontrollering av livmorhalskreft gjennom HPV-vaksinasjon, og regelmessige screeningbesøk med HPV-testing.

Siden Li kom til Kreftregisteret i februar 2019, har hun forsket på effektene av HPV-vaksinasjon på livmorhalskreft og kjønnsvorter.

Bakgrunn

Li har bakgrunn fra Kina, med bachelorgrad i forebyggende medisin, og mastergrad i yrkesmessig helse.

I 2017 avla hun sin doktorgrad i epidemiologi og biostatistikk ved Peking Union Medical College.