Leon Alexander Mclaren Berge

Leon Berge har vært ansatt hos Kreftregisteret siden 2017 som PhD-stipendiat og er tilknyttet gruppen for etiologisk forskning i forskningsavdelingen, hvor han blant annet studerer betydningen av reseptbelagte legemidler i utviklingen av føflekkreft.

Hans forskningsinteresser inkluderer smittsom og ikke-smittsom sykdomsepidemiologi og offentlig helse.

Bakgrunn

Berge tok sin Bachelor (BscH) grad i mikrobiologi med en kombinert Master (MSci) ved Universitetet i Glasgow i 2011-2016.

Dette var etterfulgt av en annen Master med fokus på kvantitative metoder innen epidemiologi i 2016-2017, også ved Universitetet i Glasgow, hvor hans avhandling så på prevalensen og risikofaktorer tilknyttet virologisk tarmsykdom.

Prosjekter

For sin PhD avhandling jobber Berge nå med et register- og populasjons-basert pharmaepidemiologisk forskningsprosjekt (Legemidler og Føflekkreft) som undersøker assosiasjoner mellom reseptbelagte hjerte og kar, antidepressive og immundempende legemidler og utviklingen av føflekkreft i Norge. 

Utvalgte publikasjoner

Berge LAM, Andreassen BK, Stenehjem JS, Larsen IK, Furu K, Juzeniene A, Roscher I, Heir T, Green A, Veierød MB, Robsahm TE (2019)
Cardiovascular, antidepressant and immunosuppressive drug use in relation to risk of cutaneous melanoma: a protocol for a prospective case-control study
BMJ Open, 9 (2), e025246
DOI 10.1136/bmjopen-2018-025246, PubMed 30787091