Lena Holmström

Prosjektledelse

Saksbehandling

Bakgrunn

Onkologisk sykepleier (1995)

 • Erfaring fra onkologisk sengepost og strålebehandling (1995 – 2002)
 • Utformet prosedyrer, hatt internundervisning i praktiske prosedyrer
 • Kliniske studier
 • Ansvar for innføring av Cytodose på Radiumhospitalet, inkludert opplæring

Produktsjef Cytodose (2001 – 2007)

 • Fagsystem for medikamentell kreftbehandling på sykehus
 • Kundekontakter, demonstrasjoner, svart på anbud, opplæring av alle brukergrupper m.m.
 • Produktansvarlig: planlagt for utviklingsarbeid, testansvarlig, utformet test- og brukerdokumentasjon

Rådgiver/spesialrådgiver Kreftregisteret (2007 - )

 • Prosjektledelse: internkontroll, omorganiseringer, strategi, utviklingsprosjekter, tarmscreening (IT utvikling i tidlig fase), INSPIRE, eksterne og interne samarbeid
 • Saksbehandling: høringer, tilsyn, avtalearbeid, databehandleravtaler, koordinering
 • Annet: personvern, risiko- og sårbarhetsvurderinger, etablering og utvikling av kvalitetsregistre, koordinering og samarbeid med mange parter, avdelingskoordinator, søknader eks. NFR

Tillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund (2010 - )

 • Samarbeid med arbeidsgiver: deltar i medvirkningsutvalget sammen med alle tillitsvalgte, ansattrepresentantene i styret og arbeidsgiver, deltar i drøftinger og forhandlinger på Kreftregisteret, lokale lønnsspørsmål
 • Ansettelser: får alle utlysninger til gjennomsyn, bisitter i intervjuer, bistår i vurdering av kandidater
 • Annet: informerer om lønn og bistår medlemmer i lønnsforhandlinger, følger opp saker/spørsmål ift arbeidsmiljøloven, hovedavtalen og lokale avtaler, deltar i kurs og konferanser for Sykepleierforbundet, gir råd og bistår enkeltmedlemmer ved behov
 • Tillitsvalgte ved Kreftregisteret har ansvaret for valg av ansettelsesrepresentanter og verneombud

Utdanning og kurs

 • Onkologisk sykepleier 1995
 • Master i organisasjon og ledelse 2014
 • PRINCE2 practitioner 2017

Prosjekter

Nåværende

 • INSPIRE: datafangst medikamentell kreftbehandling
 • KNUT: Kreftregisterets nye uttrekksverktøy

Tidligere

 • Etablering av Kreftregisterets elektroniske meldetjeneste og meldingsutvikling, inkludert leverandørkontakter (KREMT)
 • Omorganisering av Registeravdelingen
 • Samarbeidsprosjekt mellom Registeravdelingen og Screeningprogrammene (SamPro)
 • Kvalitetssikringsprosjekt Kreftregisteret/NPR
 • KIKS: etablering av internkontroll
 • Strategi
 • ScreenIT: IT løsning til tarmscreeningen (tidlig fase)

Utvalgte publikasjoner

Utvalgte medieklipp

Lansering av sluttrapport for INSPIRE 2021.04.07

https://kreftforeningen.no/aktuelt/ny-kunnskap-om-kreftmedisiner/?fbclid=IwAR2Px5or0lVOQxGfVaztgUyE3zCVD_LyGaATZouvhbqxpQrs1eQShgsDdlg

EHiN webinar 2021.04.09

https://ehin.no/artikler/inspire-og-den-store-jakten-pa-helsedata/