Lena Holmström

Spesialrådgiver

Arbeidsoppgaver/interesser:

Prosjektledelse

Saksbehandling

Utdannelse/Bakgrunn:

Utdanning

  • Onkologisk sykepleier (1995)
  • Prince2 practitioner (2017)

Bakgrunn

  • Onkologisk sykepleier på sengepost, jobbet med prosedyrer og internundervisning
  • Produktsjef for Cytodose 

Prosjekter:

Nåværende

Tidligere

  • Etablering av KREMT (Kreftregisterets Elektroniske Meldetjeneste)
  • SamPRO (samarbeid mellom Registeravdelingen og Screeningprogrammene, effektivisering av arbeidsoppgaver – og fordeling)
  • KIKS Kreftregisterets Internkontrollsystem
  • Bidratt i etableringen og utviklingen av kvalitetsregistrene
  • Avdelingskoordinator Registeravdelingen (saksbehandling, databehandleravtaler, tilsyn fra Datatilsynet, høringer, samarbeidsavtaler, økonomi m.m.)