Kristina Stormo Gjøtterud

Kristina jobber med forskningsstøtte og administrative oppgaver knyttet til ulike prosjekter innenfor HPV-forskning.

Hun har kompetanse innen Python og R.

Bakgrunn

Kristina har en master i bioinformatikk fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige universitet.

Hun skrev sin masteroppgave «Kartlegging av autozygote områder ved eksomsekvensering: statistiske metoder og implementering» ved genetisk avdeling på Ullevål.

Kristina har jobbet på Kreftregisteret siden høsten 2014.

Prosjekter

LTFU
SVEIP

Utvalgte publikasjoner

Vigeland MD, Gjøtterud KS, Selmer KK (2016)
FILTUS: a desktop GUI for fast and efficient detection of disease-causing variants, including a novel autozygosity detector
Bioinformatics, 32(10), 1592-1594
DOI: 10.1093/bioinformatics/btw046, PubMed 26819469

Dube Mandishora RS, Gjøtterud KS, Lagström S, Stray-Pedersen B, Duri K, Chin'ombe N, Nygård M, Christiansen IK, Ambur OH, Chirenje MZ, Rounge TB (2018)
Intra-host sequence variability in human papillomavirus
Papillomavirus Res, 5, 180-191
DOI 10.1016/j.pvr.2018.04.006, PubMed 29723682