Kristina Stormo Gjøtterud

Spesialkonsulent

Arbeidsoppgaver og interesser:
Kristina jobber med forskningsstøtte, koordinering og administrative oppgaver knyttet til ulike prosjekter innenfor HPV-forskning, samt bearbeiding og analyse av data.
Hun har kompetanse innen Python og R.  

Utdannelse/bakgrunn:
Kristina har en master i bioinformatikk fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige universitet.
Hun skrev sin masteroppgave ved genetisk avdeling på Ullevål sykehus, og har siden høsten 2014 jobbet på Kreftregisteret.


Prosjekter:

LTFU
SVEIP


Publikasjoner:
Vigeland MD, Gjøtterud KS, Selmer KK (2016)
FILTUS: a desktop GUI for fast and efficient detection of disease-causing variants, including a novel autozygosity detector
Bioinformatics, 32(10), 1592-1594
DOI: 10.1093/bioinformatics/btw046, PubMed 26819469

Dube Mandishora RS, Gjøtterud KS, Lagström S, Stray-Pedersen B, Duri K, Chin'ombe N, Nygård M, Christiansen IK, Ambur OH, Chirenje MZ, Rounge TB (2018)
Intra-host sequence variability in human papillomavirus
Papillomavirus Res, 5, 180-191
DOI 10.1016/j.pvr.2018.04.006, PubMed 29723682