Kristina Kymre

Spesialkonsulent

Arbeidsoppgaver/interesser:

Kristina arbeider med forskningsadministrasjon og koordinering på forskningsavdelingen, hovedsakelig ved Janus serumbank. Hun deltar i Biobank Norge 2.

Kristina er interessert i helseinformatikk, og har kompetanse i Python og SQL.

Utdannelse/Bakgrunn:

Kristina har en mastergrad i Health Economics, Policy and Management fra Universitetet i Oslo.

Hun er utdannet sykepleier, og har studert statsvitenskap og psykologi ved NTNU og UiO.

Kristina har jobbet i Kreftregisteret siden 2013.

Prosjekter:

JANUS SERUMBANK

Forskning på miljøgifter og kreft

Virkning av vitamin D og fedme på blærekreft: Risiko og overlevelse