Kristina Kymre

Kristina arbeider med forskningsadministrasjon og koordinering på forskningsavdelingen, hovedsakelig ved Janus serumbank. Hun er Kreftregisterets superbruker i CRISTIN.

Kristina er interessert i helseinformatikk, og har tatt flere kurs i Python og SQL.

Bakgrunn

Kristina har en mastergrad i Health Economics, Policy and Management fra Universitetet i Oslo.

Hun er utdannet sykepleier, og har studert statsvitenskap og psykologi ved NTNU og UiO.

Kristina har jobbet i Kreftregisteret siden 2013.

Prosjekter

JANUS SERUMBANK

Forskning på miljøgifter og kreft

Virkning av vitamin D og fedme på blærekreft: Risiko og overlevelse