Kristin Pedersen

Kristin Pedersen arbeider med teknisk kvalitetssikring i Mammografiprogrammet. Hun begynte å jobbe i dette feltet ved Statens strålevern i 1995, ved oppstarten av prøveprosjektet med mammografiscreening.

Hun fortsatte innen samme arbeidsområde ved Kreftregisteret fra 2017, da Strålevernets oppgaver ble overført dit og til de regionale helseforetakene.

Arbeidsoppgavene er i hovedsak å bidra til oppdatering av nasjonale retningslinjer og kvalitetsmanual, ha ansvar for oppfølging av fysisk og teknisk kvalitetssikringsarbeid, bidra til nye prosedyrer ved innføring av nye teknikker, og bidra til rådgivning og koordinering innenfor opplæring i teknisk kvalitetssikring, bildekvalitet, strålefysiske prinsipper mv i Mammografiprogrammet.

Kristin jobber også for å utvikle faget videre. Dette skjer både ved deltakelse i ulike forsknings- og kvalitetssikringsprosjekter i mammografiseksjonen og i samarbeid med faggruppen i medisinsk fysikk, som Kreftregisteret har en sekretariatsfunksjon for.

Bakgrunn

Kristin er sivilingeniør i biofysikk og medisinsk teknologi fra Norges tekniske høgskole (seinere NTNU).

Etter sivilingeniørstudiene tok hun et grunnfag i litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo, men har også tilegnet seg mer arbeidsrelevant faglig påfyll ved å ta kurs på doktorgradsnivå ved NTNU og Universitetet i Oslo, samt kurs i prosjektledelse ved Handelshøyskolen BI.

Prosjekter

Utvikle og etablere et hensiktsmessig og effektivt system for teknisk kvalitetssikring i Mammografiprogrammet.

Utvalgte publikasjoner

Se publikasjoner på PubMed