Kristin Oterholt Knudsen

Rådgiver

Arbeidsoppgaver/interesser:
Kristin er kvalitetsregisteransvarlig for Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft.

Hun har ansvar for oppfølging av data som samles inn til kvalitetsregisteret. Dette gjelder bl.a. kvalitetssikring og samarbeid med sykehusene for å sikre god rapportering.

Kristin har ansvaret for å utarbeide årsrapporten for Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft. Hun er sekretær for registerets referansegruppe, et rådgivende organ som består av medisinske eksperter på tykk- og endetarmskreft.

I tillegg bistår Kristin med datautlevering og registerkompetanse til Kreftregisterets Datautleveringsenhet og andre interesserte. Hun presenterer også kvalitetsregisteret i eksterne sammenhenger

Utdannelse/Bakgrunn:
Kristin er utdannet sykepleier og har jobbet i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Hun har vært ansatt i Kreftregisteret siden 2012.