Kristin Marie Knudsen-Baas

PhD-stipendiat

Arbeidsoppgaver/interesser:
Nevro-onkologi

Utdannelse/Bakgrunn:

Nevrolog (Haukeland Universitetssykehus).

Ansatt ved Universitetet i Bergen som PhD stipendiat og i bistilling som overlege ved Spesialsykehuset for epilepsi, OUS.

Prosjekter:

PhD-prosjekt med bruk av Kreftregister og Reseptregisterdata for pasienter med gliom WHO grad II-IV om bruk av epilepsimedisiner, bivirkninger og total overlevelse.

Samarbeidsprosjekt med Istituto Nazionale Tumori, Regina Elena, Roma, Italia om pasienter med gliom WHO grad IV med undersøkelse av effekt og toleranse av epilepsimedisiner i tillegg til overlevelse.