Kristin Marie Knudsen-Baas

Nevro-onkologi

Bakgrunn

Nevrolog (Haukeland Universitetssykehus).

Ansatt ved Universitetet i Bergen som PhD-stipendiat og i bistilling som overlege ved Spesialsykehuset for epilepsi, OUS.

 

Prosjekter

PhD-prosjekt med bruk av Kreftregister og Reseptregisterdata for pasienter med gliom WHO grad II-IV om bruk av epilepsimedisiner, bivirkninger og total overlevelse.

Samarbeidsprosjekt med Istituto Nazionale Tumori, Regina Elena, Roma, Italia om pasienter med gliom WHO grad IV med undersøkelse av effekt og toleranse av epilepsimedisiner i tillegg til overlevelse.