Kjersti Østby

Kjersti Østby er Kvalitetsregisteransvarlig for Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft og sekretær for registerets referansegruppe, et rådgivende organ som består av medisinske eksperter på brystkreft.

Hun har ansvaret for årsrapporten for Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft i tett samarbeid med representanter fra de kliniske fagmiljøene. Kvalitetsregistrene skal bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelp til pasienter med kreft. 

Årsrapporten er et nyttig verktøy for å vurdere om retningslinjene etterleves og at pasientene får det samme helsetilbudet uavhengig av hvor de bor. Registrene skal også drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommens årsaker, diagnose og sykdomsforløp, samt behandlingseffekter.

Et helseregister blir ikke bedre enn de dataene som leveres inn fra klinikkene. Kjersti sørger for å sende påminnelser til klinikkene om data er mangelfulle. Hun utarbeider også spesifikasjoner, kliniske meldinger og patologimeldinger som brukes av klinikkene for rapportering av data.

Kjersti har ansvaret for koding, registrering og kvalitetssikring i brystregisteret og bistår med registerkompetanse og utlevering av data til Kreftregisterets Datautleveringsenhet og andre interesserte. Hun representerer også kvalitetsregisteret i eksterne sammenhenger.

Bakgrunn

Kjersti Østby er utdannet ergoterapeut ved Høgskolen i Oslo og Akershus og har i flere år jobbet som rådgiver i et hjelpemiddelfirma.

Hun har en Master i Folkehelsevitenskap ved NMBU fra 2012.