Kirsti Grape

Førstekonsulent

Arbeidsoppgaver/interesser:
Koder og registrerer brystkreft og gynekologisk kreft.

Utdannelse/Bakgrunn:
Utdannet radiograf fra Høyskolen i Tromsø i 1992.