Kim Lund Nilsen

Kim Lund Nilsen er kvalitetsregisteransvarlig for Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft, og har ansvaret for kvalitetssikring av registeret.

Et helseregister blir ikke bedre enn de dataene som leveres inn fra klinikkene. Kim sørger for å sende påminnelser til klinikkene om data er mangelfulle. Han utarbeider også spesifikasjoner, kliniske meldinger og patologimeldinger som brukes av klinikkene til rapportering av data.

Kim har ansvaret for årsrapporten for Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft. Han er sekretær for registerets referansegruppe, et rådgivende organ som består av mediske eksperter på prostatakreft.

Kim bistår med datautlevering og registerkompetanse til Kreftregisterets Datautleveringsenhet og andre interesserte. Han presenterer også kvalitetsregisteret i eksterne sammenhenger.

Bakgrunn

Kim Lund Nilsen er sykepleier, utdannet ved Høgskolen i Oslo og Akershus i 2012.

Før han kom til Kreftregisteret i 2015, jobbet han ved kirurgisk avdeling ved Drammen Sykehus.

Prosjekter

  • Kreftregisterets Nye IKT-Plattform (KNEIP 1.2)
  • OVERHODE2 - ny IKT-plattform for prostatakreft