Kathinka Schmidt Slørdahl

Bakgrunn

Kathinka Schmidt Slørdahl er utdannet lege fra NTNU i Trondheim og spesialist i onkologi. Hun er under et PhD løp hvor man så langt har sett på overlevelse og prognostiske faktorer hos analkreftpasienter, i tillegg til pasientrapporterte utfall (PROMs) i den samme gruppen.

Hun startet i mai 2023 i et ettårs engasjement ved Kreftregisteret for delta i prosjektet om PROMs hos pasienter med tykk- og endetarmskreft.

Prosjekter

Patient reported outcomes after treatment for colorectal cancer – a prospective nationwide study from The Norwegian Colorectal Cancer Registry.

Utvalgte publikasjoner

Slørdahl, K.S., et al., Treatment outcomes and prognostic factors after chemoradiotherapy for anal cancer. Acta Oncol, 2021. 60(7): p. 921-930.