Katarina Baumgarten Skogstrøm

Katarina startet i mars 2020 som forskningsassistent på JanusRNA prosjektet i forskningsavdelingen. Hun gikk over i fast stilling som rådgiver i juni 2022. 

Hun jobber i hovedsak med oppgaver knyttet til databehandling og koordinering av prosjekter. I tillegg jobber hun på laboratoriet med blandt annet sekvensering av serum prøver fra Janus serumbank. 

Bakgrunn

Katarina har en Mastergrad i Bioteknologi retning Molekylærbiologi fra Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet i Ås, ble uteksaminert våren 2019. 

Hun har erfaring i laboratoriearbeid og bioinformatikk. 

 

Prosjekter

JanusRNA – identifisering av tidlige biomarkører for kreft

Janus Serumbank

Betydningen av overvekt og sirkulerende små RNA i utvikling av livmorkreft

Europeisk-latinamerikansk konsortium for å eliminere galleblærekreft