Katarina Baumgarten Skogstrøm

Forskningsassistent

Arbeidsoppgaver:

Katarina ble ansatt i mars 2020 som forskningsassistent på JanusRNA prosjektet i forskningsavdelingen. Hennes hovedoppgaver er knyttet til koordinger av forskningsprosjektet og utførelse av analyser på laboratoriet med fokus på sekvensering av RNA fra serumprøver.

 

Bakgrunn:

Katarina har en bachelor og master i Bioteknologi retning Molekylærbiologi fra Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet i Ås.

Hun skrev masteroppgave om regulering av FV og TFPI av mikroRNA i leverkreft ved forskningsavdelingen på Ullevål Sykehus.

 

Prosjekter:

JanusRNA – identifisering av tidlige biomarkører for kreft

JanusRNA – identification of early cancer biomarkers

https://www.kreftregisteret.no/Forskning/Prosjekter/Identifisering-av-tidlige-biomarkorer-for-kreft/