Katarina Baumgarten Skogstrøm

Katarina startet i mars 2020 som forskningsassistent på JanusRNA prosjektet i forskningsavdelingen. Hun gikk over i fast stilling som rådgiver i juni 2022. Hun jobber i hovedsak med oppgaver knyttet til databehandling og koordinering av prosjekter. I tillegg jobber hun på laboratoriet med blandt annet sekvensering av serum prøver fra Janus serumbank.

Katarina har en Mastergrad i Bioteknologi retning Molekylærbiologi fra Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet i Ås, ble uteksaminert våren 2019. Hun har erfaring i laboratoriearbeid og bioinformatikk.