Katarina Baumgarten Skogstrøm

Katarina ble ansatt i mars 2020 som forskningsassistent på JanusRNA prosjektet i forskningsavdelingen.

Hennes hovedoppgaver er knyttet til koordinger av forskningsprosjektet og utførelse av analyser på laboratoriet med fokus på sekvensering av RNA fra serumprøver.

Bakgrunn

Katarina har en bachelor og master i Bioteknologi retning Molekylærbiologi fra Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet i Ås.

Hun skrev masteroppgave om regulering av FV og TFPI av mikroRNA i leverkreft ved forskningsavdelingen på Ullevål Sykehus.

Prosjekter

JanusRNA – identifisering av tidlige biomarkører for kreft