Karina Undem

Forskningsassistent

Arbeidsoppgaver:
Karina ble ansatt som forskningsassistent i gruppe for epidemiologisk HPV-forskning våren 2018.

Hun arbeider hovedsakelig med koordineringsoppgaver på prosjektet Equalscreen: Økt oppmøte og mindre sosial ulikhet i screening mot livmorhalskreft. I prosjektet undersøkes det om et tilbud om hjemmetest kan få flere kvinner som ikke har tatt celleprøve på minst ti år til å ta celleprøve.

Utdannelse/bakgrunn:
Karina har bakgrunn i statsvitenskap og samfunnsøkonomi og har en master i Helseøkonomi og Helseledelse fra Universitetet i Oslo.

Prosjekter:
Equalscreen: Økt oppmøte og mindre sosial ulikhet i screening mot livmorhalskreft