Karianne Svendsen

Svendsen har siden august 2021 jobbet som Postdoktor ved Kreftregisteret på prosjektet Stressmestring etter brystkreft. Dette er en randomisert kontrollert studie på stressmestring hos brystkreft pasienter. Videre vil hun jobbe med data fra befolkningsundersøkelser om helse og livskvalitet på pasienter med brystkreft.

Hun har også deltidsstillinger på Lipidklinikken, Oslo Universitetssykehus hvor hun forsker på risiko for ulike sykdommer hos personer med arvelig høyt kolesterol og på avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo, hvor hun har ansvar for utviklingen av et e-læringsprogram om ernæring.  

Bakgrunn

Svendsen har en master og doktorgrad i ernæring fra Universitetet i Oslo.

Prosjekter

Stressmestring etter brystkreft

Utvalgte publikasjoner

Karianne Svendsen, Ylva M Gjelsvik (2020). Hvordan har du det, egentlig? https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/hvordan-har-du-det-egentlig/o/5-95-308909

Karianne Svendsen, Markus Knudsen, Paula Berstad, Giske Ursin, Inger Kristin Larsen, Ane Sørlie Kværner (2021). Kreft i Norge i 2020: hvor stor rolle spiller kost og livsstil?

https://www.ntfe.no/journal/2021/4/m-1360/Kreft_i_Norge_2020:_Hvor_stor_rolle_spiller_kost_og_livsstil?