Kaitlyn Tsuruda


I juli 2018 begynte Kaitlyn Tsuruda på sitt doktorgradsarbeid om under- og overdiagnostikk i Mammografiprogrammet.

Hun har jobbet i Mammografiprogrammet siden 2016. Tidligere prosjekter inkluderer rapporten som markerte Mammografiprogrammets 20-årsjubileum (skrivearbeid og statistiske analyser) og årsrapporter fra kvalitetsregistrene i Kreftregisteret (statistiske analyser).

Kaitlyn har også bidratt i analyse- og skrivearbeid i flere forskningsprosjekter for Mammografiprogrammet.

Bakgrunn

Kaitlyn er utdannet epidemiolog ved Dalhousie University i Halifax, Canada, hvor hun tok en mastergrad i 2012.

Hun har en bachelor i matematikk fra Saint Mary’s University i Halifax, Canada (2009).

Prosjekter

Under- og overdiagnostikk i Mammografiprogrammet (PhD-prosjekt)