Kaitlyn Tsuruda


I juli 2018 begynte Kaitlyn Tsuruda på sitt doktorgradsarbeid om under- og overdiagnostikk i Mammografiprogrammet.

Hun har jobbet i Mammografiprogrammet siden 2016. Tidligere prosjekter inkluderer rapporten som markerte Mammografiprogrammets 20-årsjubileum (skrivearbeid og statistiske analyser) og årsrapporter fra kvalitetsregistrene i Kreftregisteret (statistiske analyser).

Kaitlyn har også bidratt i analyse- og skrivearbeid i flere forskningsprosjekter for Mammografiprogrammet.

Bakgrunn

Kaitlyn er utdannet epidemiolog ved Dalhousie University i Halifax, Canada, hvor hun tok en mastergrad i 2012.

Hun har en bachelor i matematikk fra Saint Mary’s University i Halifax, Canada (2009).

Prosjekter

Under- og overdiagnostikk i Mammografiprogrammet (PhD-prosjekt)

 I dette prosjektet skal vi beskrive svulstkarakteristikk og overlevelse av under- og eventuelt overdiagnostiserte brystkrefttilfeller i Mammografiprogrammet.

I tillegg skal vi regne ut raten av overdiagnostikk i programmet for å vurdere omfanget.

Til slutt skal vi undersøke bevissthet og kunnskap om brystkreft (inklusive under- og overdiagnostikk) både blant kvinner i målgruppen for programmet og blant fastleger.

Hensikten er å belyse hvorvidt kvinnene har tilstrekkelig kunnskap og tilgang til helsepersonell med kunnskap, slik at de kan få mulighet til å ta et informert valg om å delta i Mammografiprogrammet.