Johanna Flå Sanne

Johanna jobber som prosjektkoordinator på prosjektet "kreftrisiko ved benzeneksponering" og "eksponering og kreftrisiko blant offshorearbeidere". Arbeidsoppgavene hennes er knyttet til forskningsstøtte, koordinering og forskningsadministrasjon, i tillegg til datainnsamling og datahåndtering.

 

Bakgrunn

Johanna har en master i bevegelsesvitenskap fra Norges tekniske-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim, har gjennom studiet blitt interessert i kreftforskning. Spesielt interesserer hun ser for hvordan modifiserbare faktorer kan være med på å forebygge kreft og øke toleransen for kreftbehandling og seneffekter. Hun skrev blant annet bacheloroppgave om bruk av fysisk aktivitet og trening for redusering av fatigue hos brystkreftpasienter under pågående cellegift. Hun leverte sin masteroppgave i 2020, og startet i jobben hos Kreftregisteret i 2021.

Prosjekter

Kohortetablering basert på helikoptertransport og studier av kreftrisiko i nyere tid

Eksponering og kreftrisiko blant offshorearbeidere

Kjemisk eksponering, nattarbeid og kreftrisiko blant norske offshorearbeidere