Jo S Stenehjem

Jo S. Stenehjem har doktorgrad på kreftrisiko blant offshore-oljearbeidere, og leder en forskningsgruppe som arbeider med nye forskningsspørsmål i denne yrkesgruppen. Stenehjem er også involvert i andre prosjekter knyttet til yrkesrelatert kreft, inkludert de som omhandler asfaltarbeidere og nikkelarbeidere. Han har også jobbet omfattende med livsstilsepidemiologi og seneffekter blant kreftoverlevende og han har hatt spesiell interesse for hvordan modifiserbare risikofaktorer påvirker kreftforekomst, samt overlevelse og sekundærutfall etter kreft. Han ble vurdert professorkompetent i epidemiologi ved UiO i 2023, fullførte UiOs universitetspedagogikk i 2019, har en doktorgrad i epidemiologi fra UiO i 2014, en mastergrad i epidemiologi/bevegelsesvitenskap fra NTNU i 2009 og en bachelorgrad i idrettsfysiologi/bevegelsesvitenskap fra NTNU og Università di Verona (Italia) fra 2007.

Jo S. Stenehjem har doktorgrad på kreftrisiko blant offshore oljearbeidere, og leder i dag en forskergruppe som jobber med nye forskningsspørsmål i denne yrkesgruppen.

Forskergruppen har omfattende forskningssamarbeid med Universitetet i Oslo, samt flere andre nasjonale og internasjonale partnere ved Nasjonalt traumeregister, Akuttklinikken Oslo universitetssykehus, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Universitetet i Bergen, National Cancer Institute og Albert Einstein College of Medicine (USA), University of North Carolina Chapel Hill (USA), Occupational Cancer Research Centre (Canada) og University of Utrecht (Nederland).

Stenehjem er også involvert i andre yrke og kreft-prosjekter bl.a. knyttet til asfalt- og nikkelarbeidere. Han deltar også i det EU-finansierte konsortiet OMEGA-NET.

Han har også jobbet mye med livsstilsepidemiologi og seneffekter blant kreftoverlevere og har spesielt interessert seg for hvordan modifiserbare risikofaktor påvirker kreftforekomst, samt overlevelse og sekundærutfall etter kreftsykdom.

Utdannelse:

  • 2023 - Professorkompetent, UiO
  • 2019 - Universitetspedagogikk, UiO
  • 2014 - Ph.d. i epidemiologi, UiO
  • 2009 - Master i epidemiologi/bevegelsesvitenskap, NTNU
  • 2007 - Bachelor i idrettsfysiologi/bevegelsesvitenskap, NTNU/Università di   Verona (Italia)