Jo S Stenehjem

Jo S Stenehjem har bakgrunn innen fysiologi og epidemiologi og har vært tilknyttet Kreftregisterets forskningsavdeling siden 2009.

Han fullførte Universitetet i Oslos (UiO) kurs i universistetspedagogikk i 2019 og foreleser i epidemiologiske studiedesign ved ph.d.-programmet i medisin, UiO. Stenehjem har primært rettet sin forskningsaktivitet mot yrkes- og livsstilsepidemiologi.

Stenehjem tok sin doktorgrad på kreftrisiko blant offshorearbeidere, og leder i dag en forskergruppe sammen med Tom K Grimsrud som jobber med nye forskningsspørsmål i denne yrkesgruppen. Forskergruppen har p.t. to store bevilgninger fra Norges forskningsråd på til sammen 22 MNOK.

Stenehjem leder en arbeidspakke på kreft blant kvinnelige offshorearbeidere og en arbeidspakke på respiratorisk kreft og prostatakreft blant mannlige offshorearbeidere og har hovedveilederansvar for to ph.d.-stipendiater og en postdoktor knyttet til disse arbeidspakkene.

Forskergruppen har omfattende forskningssamarbeid både nasjonalt og internasjonalt med partnere ved Nasjonalt traumeregister, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, National Cancer Institute og Albert Einstein College of Medicine (USA), Occupational Cancer Research Centre (Canada) og University of Utrecht (Nederland).

Stenehjem har også jobbet mye med livsstilsepidemiologi og seneffekter blant kreftoverlevere og har spesielt interessert seg for hvordan modifiserbare risikofaktor påvirker kreftforekomst, samt overlevelse og sekundærutfall etter kreftsykdom.

Han har tidligere jobbet med fysisk form og lungefunksjon blant lymfrekreftoverlevere ved Radiumhospitalet, samt overvekt og fysisk aktivitet relatert til risiko for hypertensjon og diabetes i HUNT-studien ved NTNU.

Han jobber i dag med prosjekter som studerer legemidler, overvekt, vitamin D og leptin relatert til forekomst og overlevelse av hud- og blærekreft. Han deltar også som samarbeidspartner i et prosjekt ved NTNU som studerer lungesykdom etter brystkreftbehandling.

Bakgrunn

  • BSc i idrettsfysiologi/bevegelsesvitenskap, NTNU/Università di Verona (Italia)
  • MSc i epidemiologi/bevegelsesvitenskap, NTNU
  • Ph.d i kreftepidemiologi, UiO
  • Universitetspedagogikk, UiO

Prosjekter

Kreft blandt petroleumsarbeidere

D-vitamin, overvekt og hudkreft

Reseptbelagte legemidler og føflekkreft

Vitamin-D, fedme og blærekreft

 

Utvalgte publikasjoner

Berge LAM, Andreassen BK, Stenehjem JS, Heir T, Karlstad Ø, Juzeniene A, Ghiasvand R, Larsen IK, Green AC, Veierød MB, Robsahm TE (2020)
Use of Immunomodulating Drugs and Risk of Cutaneous Melanoma: A Nationwide Nested Case-Control Study
Clin Epidemiol, 12, 1389-1401
DOI 10.2147/CLEP.S269446, PubMed 33376408

Stenehjem JS, Støer NC, Ghiasvand R, Grimsrud TK, Babigumira R, Rees JR, Nilsen LT, Johnsen B, Thorsby PM, Veierød MB, Robsahm TE (2020)
Prediagnostic serum 25-hydroxyvitamin D and melanoma risk
Sci Rep, 10 (1), 20129
DOI 10.1038/s41598-020-77155-2, PubMed 33208828

Stenehjem JS, Babigumira R, Hosgood HD, Veierød MB, Samuelsen SO, Bråtveit M, Kirkeleit J, Rothman N, Lan Q, Silverman DT, Friesen MC, Robsahm TE, Kjærheim K, Andreassen BK, Shala NK, Liu FC, Strand LÅ, Grimsrud TK (2020)
Cohort Profile: The Norwegian Offshore Petroleum Workers (NOPW) Cohort
Int J Epidemiol (in press)
DOI 10.1093/ije/dyaa107, PubMed 32879941

Robsahm TE, Stenehjem JS, Berge LAM, Veierød MB (2020)
Prevalence of Indoor Tanning Among Teenagers in Norway Before and After Enforcement of Ban for Ages Under 18 Years
Acta Derm Venereol, 100 (8), adv00127
DOI 10.2340/00015555-3482, PubMed 32285136

Hektoen HH, Robsahm TE, Andreassen BK, Stenehjem JS, Axcrona K, Mondul A, Gislefoss RE (2020)
Lifestyle associated factors and risk of urinary bladder cancer: A prospective cohort study from Norway
Cancer Med, 9 (12), 4420-4432
DOI 10.1002/cam4.3060, PubMed 32319230

Berge LAM, Andreassen BK, Stenehjem JS, Heir T, Furu K, Juzeniene A, Roscher I, Larsen IK, Green AC, Veierød MB, Robsahm TE (2020)
Use of Antidepressants and Risk of Cutaneous Melanoma: A Prospective Registry-Based Case-Control Study
Clin Epidemiol, 12, 193-202
DOI 10.2147/CLEP.S241249, PubMed 32110111

Alle publikasjoner

Utvalgte medieklipp

Vil kartlegge alle som har jobbet i Nordsjøen de siste tjue åra

Sak i NRK om nytt prosjekt som Kreftregisteret går i gang med, der målet er å få oversikt over ansatte som har jobbet offshore, og undersøke kreftrisiko og helse hos disse. 

Hør radioinnslag om saken her

image0lwuk.png

 

Se også Kreftregisterets egen sak om dette prosjektet