Jarle Jakobsen

PhD-stipendiat

Arbeidsoppgaver/interesser:

Jarle er PhD-stipendiat og medlem av forskningsgruppa Kreftrisiko blant brannmenn. I tillegg til forskningsgruppas oppgaver fokuserer Jarle på prostatakreft hos brannmenn.

Han skal undersøke om økt forekomst av prostatakreft blant brannmenn kan skyldes eksponering fra brannrøyk, eller om forekomsten kan skyldes hyppige helsekontroller.

Utdannelse/Bakgrunn:

Jarle er utdannet som lege ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet i 2016.

Han har gjort turnustjeneste i Vesterålen før han gjennomføre førstegangstjeneste som lege ved Garnisonen i Sør-Varanger.

Prosjekter:

Kreftrisiko blant brannmenn.