Ingunn Sivertsen

Ingunn Sivertsen startet å jobbe i Kreftregisteret i 2018 som forskningsassistent på offshoreprosjektet. I prosjektet jobber Ingunn med behandling av data samt koordineringsoppgaver.

Ingunn har alltid vært interessert i folkehelse og kreftforskning. Gjennom studiet har Ingunn fått kunnskap om kreftbiologi, risikofaktorer, diagnostikk og behandlingsmuligheter, hvilket har gjort henne enda mer engasjert i fagfeltet.

Nå ser hun frem til å dykke dypere inn i etiologi, nærmere spesifikt yrke og kreft.

Bakgrunn

Ingunn har en master i Bioteknologi, retning Molekylærbiologi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Masteroppgaven ble gjennomført på Radiumhospitalet hvor hun studerte hvordan tumorheterogenitet påvirker DNA-metylering i brystkreft.

Før Ingunn startet i Kreftregisteret, jobbet hun for Vaccibody som utvikler terapeutiske vaksiner mot kreft.

Prosjekter

Eksponering og risiko for kreft blant norske petroleumsarbeidere i Nordsjøen.