Ingunn Sivertsen

Ingunn ble ansatt ved Kreftregisteret i 2018.

Hun jobber i hovedsak med forskningsstøtte, koordinering og forskningsadministrasjon for prosjekter ved forskningsavdelingen.

Bakgrunn

Ingunn har en master i Bioteknologi, retning Molekylærbiologi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Masteroppgaven ble gjennomført på Radiumhospitalet hvor hun studerte hvordan tumorheterogenitet påvirker DNA-metylering i brystkreft.

Før Ingunn startet i Kreftregisteret, jobbet hun for Vaccibody som utvikler terapeutiske vaksiner mot kreft.

Prosjekter

Eksponering og risiko for kreft blant norske petroleumsarbeidere i Nordsjøen.

https://www.kreftregisteret.no/Forskning/Prosjekter/brannmenn-og-kreft/