Ingunn Herredsvela

Spesialkonsulent

Arbeidsoppgaver/interesser:
Koding, registering og purringer av meldinger fra laboratorier og sykehus. Kvalitetssikring av variabler i databasene. 

Tidligere hatt ansvar for utforming av kliniske meldinger til bruk for innrapportering til Kreftregisteret om diagnostisering og behandling av kreft fra fastleger/spesialister/sykehus.

Utdannelse/Bakgrunn:
Ex. Phil og diverse interne kurs.

Prosjekter:
Prosjektmedarbeider i 98/99 for dr. Torbjørn Iversen vedrørende tilbakefall av prostatakreft og blod-/lymfekreft.