Ingunn Aune

Ingunn Aune jobber i en gruppe i Registerseksjonen som koder, registrerer og kvalitetssikrer kreftdata i gastrointestinaltraktus (tarm, spiserør, magesekk etc.), og er ansvarlig for Kvalitetsregister for kreft i spiserør og magesekk.

Hun jobber også med pasientrapporterte resultater i en nasjonal pilotstudie hvor alle menn som blir diagnostisert med prostatakreft fra 2017-2019 blir invitert til en spørreundersøkelse om menns helse. En kontrollgruppe bestående av menn uten prostatakreft blir også invitert. Her er Ingunns oppgaver blant annet invitasjoner, verifisering av besvarelser og kvalitetssikring.

Ingunn har tidligere jobbet med Rectumcancerregisteret, Polyposeregisteret og hun har vært sekretær i referansegruppen for Nasjonalt kvalitetsregisteret for tykk- og endetarmkreft.

Hun har også vært gruppeansvarlig i Registerseksjonen.

Bakgrunn

Ingunn er legesekretær/helsesekretær. Hun har tidligere jobbet innen helsevesenet i Trondheim, ved Q-Free ASA og Terra Seafood AS.

Hun har vært ansatt i Kreftregisteret siden 2003.

Prosjekter

Nasjonal pilotstudie om pasientrapporterte resultater for prostatakreft.