Ingrid Forberg

Ingrids hovedoppgave er å registrere informasjon fra histologiske og kliniske meldinger som er mottatt fra laboratorier og sykehus over hele landet, inn i Kreftregisteres databaser.

Hun koder og registrerer malignt melanom, annen hudkreft, prostatakreft og lungekreft. Med kodingen følger tilleggsoppgaver, blant annet håndtering av manuelle og automatiske purrelister. Ingrid bidrar også i kvalitetssikring av dataene.

Kreftregisteret får inn strålebehandlingsdata fra alle norske sykehus som har  stråleterapienhet. På bakgrunn av spesifikke kriterier, blir de fleste stråledataene automatisk tilordnet databasen. Ingrid har hovedansvaret for stråledata som ikke kommer gjennom den automatiske tilordningen. Disse må manuelt tilordnes og kvalitetssikres. 

Bakgrunn

Ingrid har en bachelorgrad i idrettsvitenskap med spesialisering i fysisk aktivitet og helse ved Norges idrettshøgskole fra 2010 og en mastergrad i folkehelsevitenskap ved Universitetet i Agder, avd. Kristiansand, fra 2013.