Inger Kristin Larsen

Forsker og seksjonsnestleder

Sist oppdatert: 31.07.2019

Arbeidsoppgaver/interesser:

Inger Kristin Larsen har vært ansatt i Kreftregisteret siden 1998, og er forsker ved Registeravdelingen og nestleder i Analyse- og forskningsseksjonen. 

Larsen har siden 2011 vært redaktør for vår årlige publikasjon «Cancer in Norway». Hun leder nå et forskningsprosjekt om pasientrapporterte resultater etter behandling for tarmkreft. De siste årene har hun også ledet et prosjekt om kreft hos innvandrere, og i tillegg deltatt i et stort forskningsprosjekt ledet av Kvinneklinikken ved Rikshospitalet. Her har de undersøkt risikoen for kreft hos kvinner som har fått assistert befruktning og barn som er født etter slik behandling.

Hun har skrevet flere artikler om datakvaliteten ved Kreftregisteret. Er styremedlem i Janus serumbank, og sitter i referansegruppen for Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft, hvor hun er engasjert i ulike prosjekter.

Larsen bidrar i en nasjonal gruppe om ikke-smittsomme sykdommer, ledet av Folkehelseinstituttet.

Utdannelse/Bakgrunn: 

Larsen avsluttet sin cand. scient grad i biologi, med studieretning innen epidemiologi og populasjonsøkologi, i 1996. Graden ble avlagt ved Universitetet i Tromsø. Hun fullførte sin doktorgrad ved det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo i 2007 med avhandlingen: “Colorectal Cancer Screening by Flexible Sigmoidoscopy: Acceptance of screening, risk factors for neoplasia, and impact of screening on future health behaviour”. Avhandlingen var et delprosjekt i NORCCAP-studien. Dette var en randomisert undersøkelse på screening for tarmkreft og potensielle forstadier for denne kreftformen.

Larsen var i perioden 2011–2014 foretakstillitsvalgt for Forskerforbundet ved Oslo universitetssykehus.

Prosjekter:

Pasientrapporterte resultater etter behandling for tarmkreft.

Innvandrere og kreft. 

Kreftinsidens hos kvinner etter behandling med IVF i Norge. https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-kvinnehelse/forskning-og-utvikling/forskningsprosjekter#kreftinsidens-hos-kvinner-etter-behandling-med-ivf-i-norge

Utvalgte publikasjoner:
 
Thøgersen H, Møller B, Robsahm TE, Babigumira R, Aaserud S, Larsen IK (2018)
Differences in cancer survival between immigrants in Norway and the host population
Int J Cancer, 143 (12), 3097-3105
DOI 10.1002/ijc.31729, PubMed 29987865

Reigstad MM, Storeng R, Myklebust TÅ, Oldereid NB, Omland AK, Robsahm TE, Brinton LA, Vangen S, Furu K, Larsen IK (2017)
Cancer Risk in Women Treated with Fertility Drugs According to Parity Status-A Registry-based Cohort Study
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 26 (6), 953-962
PubMed 28108444

Robsahm TE, Aagnes B, Hjartåker A, Langseth H, Bray FI, Larsen IK (2013)
Body mass index, physical activity, and colorectal cancer by anatomical subsites: a systematic review and meta-analysis of cohort studies
Eur J Cancer Prev, 22 (6), 492-505
PubMed 23591454

Larsen IK, Småstuen M, Johannesen TB, Langmark F, Parkin DM, Bray F, Møller B (2008)
Data quality at the Cancer Registry of Norway: an overview of comparability, completeness, validity and timeliness
Eur J Cancer, 45 (7), 1218-31
PubMed 19091545

Larsen IK, Grotmol T, Almendingen K, Hoff G (2007)
Impact of colorectal cancer screening on future lifestyle choices: a three-year randomized controlled trial
Clin Gastroenterol Hepatol, 5 (4), 477-83
PubMed 17363335