Inger Kristin Larsen

Inger Kristin Larsen har vært ansatt ved Kreftregisteret siden 1998. Siden 2011 har hun vært redaktør for Kreftregisterets årlige publikasjon Cancer in Norway. Inger Kristin Larsen er forsker, og har siden 2019 vært nestleder på analyse- og forskningsseksjonen. I dag leder hun et prosjekt på helse, tarmfunksjon og livskvalitet blant tarmkreftpasienter, og er med i et større forskningsprosjekt som ser på utviklingen av ikke-smittsomme sykdommer (NCD) i Norge. Larsen avsluttet sin cand. scient grad i biologi, med studieretning innen epidemiologi og populasjonsøkologi, i 1996. Graden ble avlagt ved Universitetet i Tromsø. Hun fullførte sin doktorgrad ved det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo i 2007.

Inger Kristin Larsen er forsker, og har siden 2019 vært nestleder på analyse- og forskningsseksjonen.

Hun har vært ansatt ved Kreftregisteret siden 1998. Siden 2011 har hun vært redaktør for Kreftregisterets årlige publikasjon Cancer in Norway.

Larsen har jobbet med ulike forskningsprosjekter på tarmkreft, og har skrevet flere artikler om datakvalitet.

I de senere årene har hun deltatt i forskning knyttet til risikoen for kreft hos kvinner som har fått assistert befruktning og barn som er født etter slik behandling, ledet et stort prosjekt på om kreft hos innvandrere og har jobbet med sosiale ulikheter og kreftforekomst.

I dag leder hun et prosjekt på helse, tarmfunksjon og livskvalitet blant tarmkreftpasienter, og er med i et større forskningsprosjekt som ser på utviklingen av ikke-smittsomme sykdommer (NCD) i Norge.

Larsen avsluttet sin cand. scient grad i biologi, med studieretning innen epidemiologi og populasjonsøkologi, i 1996. Graden ble avlagt ved Universitetet i Tromsø.

Hun fullførte sin doktorgrad ved det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo i 2007 med avhandlingen: “Colorectal Cancer Screening by Flexible Sigmoidoscopy: Acceptance of screening, risk factors for neoplasia, and impact of screening on future health behaviour”. Avhandlingen var et delprosjekt i NORCCAP-studien.

Covid-19

Larønningen S, Skog A, Gulbrandsen J, Johannesen TB, Larsen IK, Møller B, Ursin G (2021)
Betydelig nedgang i kreftdiagnostikk under covid-19-pandemien
Tidsskr Nor Laegeforen, 141 (4)
DOI 10.4045/tidsskr.21.0068, PubMed 33685115

Nystad W, Hjellvik V, Larsen IK, Ariansen I, Helland E, Johansen KI, Gulbrandsen J, Gulseth HL, Eide HN, Haberg SE, Karlstad O, Bakken IJ (2020)
Underlying conditions in adults with covid-19
Tidsskr. Nor. Laegeforen., 140 (13), 1340-1345

Kreft og sosiale ulikheter

Larsen IK, Myklebust TÅ, Babigumira R, Vinberg E, Møller B, Ursin G (2020)
Education, income and risk of cancer: results from a Norwegian registry-based study
Acta Oncol, 59 (11), 1300-1307
DOI 10.1080/0284186X.2020.1817548, PubMed 32924698

Innvandrere og kreft

Thøgersen H, Møller B, Åsli LM, Bhargava S, Kvåle R, Fjellbirkeland L, Robsahm TE, Aaserud S, Babigumira R, Larsen IK (2020)
Waiting times and treatment following cancer diagnosis: comparison between immigrants and the Norwegian host population Acta Oncol, 59 (4), 376-383
DOI 10.1080/0284186X.2019.1711167, PubMed 31920119

Thøgersen H, Møller B, Robsahm TE, Babigumira R, Aaserud S, Larsen IK (2018)
Differences in cancer survival between immigrants in Norway and the host population
Int J Cancer, 143 (12), 3097-3105
DOI 10.1002/ijc.31729, PubMed 29987865

Thøgersen H, Møller B, Robsahm TE, Aaserud S, Babigumira R, Larsen IK (2017)
Comparison of cancer stage distribution in the immigrant and host populations of Norway, 1990-2014
Int J Cancer, 141 (1), 52-61
DOI 10.1002/ijc.30713, PubMed 28369751

Datakvalitet, koding og klassifisering

Reigstad MM, Storeng R, Furu K, Bakken IJ, Engeland A, Larsen IK (2020)
Validation of Assisted Reproductive Technology in the Medical Birth Registry of Norway Versus the Norwegian Prescription Database
Epidemiology, 31 (5), 681-686
DOI 10.1097/EDE.0000000000001228, PubMed 32639249

Larsen IK, Myklebust TÅ, Johannesen TB, Møller B, Hofvind S (2018)
Stage-specific incidence and survival of breast cancer in Norway: The implications of changes in coding and classification practice
Breast, 38, 107-113
DOI 10.1016/j.breast.2017.12.001, PubMed 29306771

Larsen IK, Småstuen M, Johannesen TB, Langmark F, Parkin DM, Bray F, Møller B (2008)
Data quality at the Cancer Registry of Norway: an overview of comparability, completeness, validity and timeliness
Eur J Cancer, 45 (7), 1218-1231
DOI 10.1016/j.ejca.2008.10.037, PubMed 19091545

Assistert befruktning og kreft

Reigstad MM, Larsen IK, Storeng R (2018)
Cancer risk in mother and child after fertility treatment
Tidsskr. Nor. Laegeforen., 138 (20), 1932-1938

Reigstad MM, Storeng R, Myklebust TÅ, Oldereid NB, Omland AK, Robsahm TE, Brinton LA, Vangen S, Furu K, Larsen IK (2017)
Cancer Risk in Women Treated with Fertility Drugs According to Parity Status-A Registry-based Cohort Study
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 26 (6), 953-962
DOI 10.1158/1055-9965.EPI-16-0809, PubMed 28108444

Reigstad MM, Larsen IK, Myklebust TÅ, Robsahm TE, Oldereid NB, Brinton LA, Storeng R (2016)
Risk of Cancer in Children Conceived by Assisted Reproductive Technology
Pediatrics, 137 (3), e20152061
DOI 10.1542/peds.2015-2061, PubMed 26908669

Tykktarmskreft

Robsahm TE, Aagnes B, Hjartåker A, Langseth H, Bray FI, Larsen IK (2013)
Body mass index, physical activity, and colorectal cancer by anatomical subsites: a systematic review and meta-analysis of cohort studies
Eur J Cancer Prev, 22 (6), 492-505 PubMed 23591454

Larsen IK, Bray F (2010)
Trends in colorectal cancer incidence in Norway 1962-2006: an interpretation of the temporal patterns by anatomic subsite
Int J Cancer, 126 (3), 721-32 PubMed 19688825

Larsen IK, Småstuen M, Johannesen TB, Langmark F, Parkin DM, Bray F, Møller B (2008)
Data quality at the Cancer Registry of Norway: an overview of comparability, completeness, validity and timeliness
Eur J Cancer, 45 (7), 1218-31 PubMed 19091545

Larsen IK, Grotmol T, Almendingen K, Hoff G (2007)
Impact of colorectal cancer screening on future lifestyle choices: a three-year randomized controlled trial
Clin Gastroenterol Hepatol, 5 (4), 477-83 PubMed 17363335