Inger Kristin Larsen

Forsker

Arbeidsoppgaver/interesser:
Larsen har vært ansatt i Kreftregisteret siden 1998, og er nå forsker tilknyttet Registeravdelingen.

Hun har siden 2011 vært redaktør for Kreftregisterets årlige publikasjon «Cancer in Norway».

De siste årene har hun deltatt i et forskningsprosjekt ledet av Kvinneklinikken ved Rikshospitalet. Her har de undersøkt risikoen for kreft hos kvinner som har fått assistert befruktning og barn som er født etter slik behandling. Hun leder nå et prosjekt om kreft hos innvandrere.

Larsen har også skrevet flere artikler om datakvaliteten ved Kreftregisteret.

Hun er styremedlem i Janus serumbank, og sitter i referansegruppen for Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft, hvor hun er engasjert i ulike prosjekter. Hun er også med i en nasjonal gruppe om ikke-smittsomme sykdommer som ledes av Folkehelseinstituttet.

Utdannelse/Bakgrunn:                                                                             
Larsen avsluttet sin cand. scient grad i biologi, med studieretning innen epidemiologi og populasjonsøkologi, i 1996. Graden ble avlagt ved Universitetet i Tromsø.

Hun fullførte sin doktorgrad ved det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo i 2007 med avhandlingen: “Colorectal Cancer Screening by Flexible Sigmoidoscopy: Acceptance of screening, risk factors for neoplasia, and impact of screening on future health behaviour”. Avhandlingen var et delprosjekt i NORCCAP-studien.

Dette var en randomisert undersøkelse på screening for tarmkreft og potensielle forstadier for denne kreftformen.

Larsen var i perioden 2011–2014 foretakstillitsvalgt for Forskerforbundet ved Oslo universitetssykehus.

Prosjekter:
Leder: Innvandrere og kreft.
Deltaker: Kreftinsidens hos kvinner etter behandling med IVF i Norge. https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-kvinnehelse/forskning-og-utvikling/forskningsprosjekter#kreftinsidens-hos-kvinner-etter-behandling-med-ivf-i-norge

Utvalgte publikasjoner:
Thøgersen H, Møller B, Robsahm TE, Aaserud S, Babigumira R, Larsen IK (2017)
Comparison of cancer stage distribution in the immigrant and host populations of Norway, 1990-2014
Int J Cancer, 141 (1), 52-61
PubMed 28369751
Reigstad MM, Storeng R, Myklebust TÅ, Oldereid NB, Omland AK, Robsahm TE, Brinton LA, Vangen S, Furu K, Larsen IK (2017)
Cancer Risk in Women Treated with Fertility Drugs According to Parity Status-A Registry-based Cohort Study
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 26 (6), 953-962
PubMed 28108444
Robsahm TE, Aagnes B, Hjartåker A, Langseth H, Bray FI, Larsen IK (2013)
Body mass index, physical activity, and colorectal cancer by anatomical subsites: a systematic review and meta-analysis of cohort studies
Eur J Cancer Prev, 22 (6), 492-505
PubMed 23591454
Larsen IK, Bray F (2010)
Trends in colorectal cancer incidence in Norway 1962-2006: an interpretation of the temporal patterns by anatomic subsite
Int J Cancer, 126 (3), 721-32
PubMed 19688825
Larsen IK, Småstuen M, Johannesen TB, Langmark F, Parkin DM, Bray F, Møller B (2008)
Data quality at the Cancer Registry of Norway: an overview of comparability, completeness, validity and timeliness
Eur J Cancer, 45 (7), 1218-31
PubMed 19091545
Larsen IK, Grotmol T, Almendingen K, Hoff G (2007)
Impact of colorectal cancer screening on future lifestyle choices: a three-year randomized controlled trial
Clin Gastroenterol Hepatol, 5 (4), 477-83
PubMed 17363335

Pubmed: PUBMED
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Inger_Larsen