Inger Kristin Larsen

Inger Kristin Larsen er forsker, og har siden 2019 vært nestleder på analyse- og forskningsseksjonen.

Hun har vært ansatt ved Kreftregisteret siden 1998. Siden 2011 har hun vært redaktør for Kreftregisterets årlige publikasjon «Cancer in Norway».

Larsen har jobbet med ulike forskningsprosjekter på tarmkreft, og har skrevet flere artikler om datakvalitet.

I de senere årene har hun deltatt i forskning knyttet til risikoen for kreft hos kvinner som har fått assistert befruktning og barn som er født etter slik behandling, ledet et stort prosjekt på om kreft hos innvandrere og har jobbet med sosiale ulikheter og kreftforekomst.

I dag leder hun et prosjekt på livskvalitet, helse og tarmfunksjon blant tarmkreftpasienter.

Bakgrunn

Larsen avsluttet sin cand. scient grad i biologi, med studieretning innen epidemiologi og populasjonsøkologi, i 1996. Graden ble avlagt ved Universitetet i Tromsø.

Hun fullførte sin doktorgrad ved det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo i 2007 med avhandlingen: “Colorectal Cancer Screening by Flexible Sigmoidoscopy: Acceptance of screening, risk factors for neoplasia, and impact of screening on future health behaviour”. Avhandlingen var et delprosjekt i NORCCAP-studien.

Prosjekter

Leder: Innvandrere og kreft

Deltaker: Kreftinsidens hos kvinner etter behandling med IVF i Norge.

 

Utvalgte publikasjoner

Thøgersen H, Møller B, Robsahm TE, Aaserud S, Babigumira R, Larsen IK (2017)
Comparison of cancer stage distribution in the immigrant and host populations of Norway, 1990-2014
Int J Cancer, 141 (1), 52-61 PubMed 28369751

Reigstad MM, Storeng R, Myklebust TÅ, Oldereid NB, Omland AK, Robsahm TE, Brinton LA, Vangen S, Furu K, Larsen IK (2017)
Cancer Risk in Women Treated with Fertility Drugs According to Parity Status-A Registry-based Cohort Study
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 26 (6), 953-962 PubMed 28108444

Robsahm TE, Aagnes B, Hjartåker A, Langseth H, Bray FI, Larsen IK (2013)
Body mass index, physical activity, and colorectal cancer by anatomical subsites: a systematic review and meta-analysis of cohort studies
Eur J Cancer Prev, 22 (6), 492-505 PubMed 23591454

Larsen IK, Bray F (2010)
Trends in colorectal cancer incidence in Norway 1962-2006: an interpretation of the temporal patterns by anatomic subsite
Int J Cancer, 126 (3), 721-32 PubMed 19688825

Larsen IK, Småstuen M, Johannesen TB, Langmark F, Parkin DM, Bray F, Møller B (2008)
Data quality at the Cancer Registry of Norway: an overview of comparability, completeness, validity and timeliness
Eur J Cancer, 45 (7), 1218-31 PubMed 19091545

Larsen IK, Grotmol T, Almendingen K, Hoff G (2007)
Impact of colorectal cancer screening on future lifestyle choices: a three-year randomized controlled trial
Clin Gastroenterol Hepatol, 5 (4), 477-83 PubMed 17363335 Pubmed: PUBMED