Ine Marie Larsson

Ine Marie Larsson koder og registrerer svulster i sentralnervesystemet og sarkomer.

Hun er siden 2022 kvalitetsregisteransvarlig for Kvalitetsregister for hjernesvulster. Arbeidet med kvalitetsregisteret for hjernesvulster består i arbeid med innrapportering til kvalitetsregisteret og ansvar for årsrapporten fra kvalitetsregisteret, som vil publiseres fra 2023.

Tidligere registrerte Ine brystkrefttilfeller og er også prosjektmedarbeider i forskningsprosjektet Stressmestring etter brystkreft.

Bakgrunn

Ine har en bachelorgrad i Matematikk, Informatikk og Teknologi fra Universitetet i Oslo i 2019, og en bachelorgrad i Accounting and Finance fra University of Bath i 2010.

Prosjekter