Ida Holmseth Heien

Førstekonsulent

Arbeidsoppgaver/interesser:

Ida Holmseth Heien er Kvalitetsregisteransvarlig for Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft. Hun har ansvaret for årsrapporten for Nasjonalt kvalitetsregister for Lungekreft, i tett samarbeid med referansegruppen.

Årsrapporten er et nyttig verktøy for å vurdere om retningslinjene etterleves og at pasientene får det samme helsetilbudet uavhengig av hvor de bor. Registrene skal også drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommens årsaker, diagnose og sykdomsforløp, samt behandlingseffekter. Ida representerer også kvalitetsregisteret i eksterne sammenhenger.

For å få et best mulig kvalitetsregister trengs det mest mulig data fra sykehusene. Ida sørger for å sende påminnelser om dataene er mangelfulle. Hun utarbeider også spesifikasjoner, kliniske meldinger og patologimeldinger som brukes til innrapportering av data til kvalitetsregisteret.

Ida jobber også med å kode og registrere kreftmeldinger som kommer inn til Kreftregisteret. I tillegg til lunge koder hun leukemier, lymfomer, sarkomer og hode-/halskreft. Hun bidrar med registerkompetanse og utlevering av data til Kreftregisterets Datautleveringsenhet og andre interesserte.

I tillegg  behandler hun såkalte genbrev. Disse sendes ut til sykehus som gir genetisk veiledning, der sykehusene på vegne av pasienter eller pårørende kan søke informasjon fra Kreftregisteret om kreft i familien.

Utdannelse/Bakgrunn:

Ida startet å jobbe i Kreftregisteret i 2014.

Hun har mastergrad i mat, ernæring og helse fra Høgskolen i Oslo og Akershus og bacholorgrad i samfunnsernæring fra Høgskolen i Akershus.