Hilde Hedemann Brenn

Hilde Hedemann Brenn er Kvalitetsregisteransvarlig for Nasjonalt kvalitetsregister for melanom og sekretær for registerets referansegruppe, et rådgivende organ som består av medisinske eksperter på melanom.

Hun har ansvaret for årsrapporten for Nasjonalt kvalitetsregister for melanom i tett samarbeid med representanter fra de kliniske fagmiljøene. Kvalitetsregisteret skal bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelp til pasienter med melanom.

Årsrapporten er et nyttig verktøy for å vurdere om retningslinjene etterleves og at pasientene får det samme helsetilbudet uavhengig av hvor de bor. Registrene skal også drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommens årsaker, diagnose og sykdomsforløp samt behandlingseffekter.

Hilde sørger for å sende påminnelser til klinikkene om data er mangelfulle. Hun utarbeider også spesifikasjoner, kliniske meldinger og patologimeldinger som brukes av klinikkene for rapportering av data.

Hilde har ansvaret for koding, registrering og kvalitetssikring i melanomregisteret og bistår med registerkompetanse og utlevering av data til Kreftregisterets datautleveringsenhet og andre interesserte. Hun representerer også kvalitetsregisteret i eksterne sammenhenger.

Hun er ansvarlig i gruppen som koder urologisk kreft og hudkreft, og sørger for at kodefremdrift, kvalitetssikring og faglig oppfølging er ivaretatt.

Bakgrunn

Hilde Hedemann Brenn er ergoterapeut, utdannet ved Høgskolen i Oslo i 2008.

Før hun kom til Kreftregisteret i 2012, har hun jobbet som miljøterapeut, ergoterapeut og støttepedagog.