Helga Helseth Hektoen

Helga H. Hektoen er postdoktor og en del av Janusgruppen.

Hun studerer sammenhenger mellom livsstilsfaktorer (overvekt, fysisk aktivitet, metabolske faktorer, vitamin-D) og blærekreft.

Bakgrunn

Helga er utdannet sivilingeniør i Kjemi og Bioteknologi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet.

Hun tok sin doktorgrad ved institutt for kreftforskning på Radiumhospitalet, avdeling tumorbiologi, med tittelen: Translational studies of microenvironmental factors in rectal cancer, with emphasis on tumor hypoxia

Prosjekter

Sammenhengen mellom livsstilsrelaterte risikofaktorer og blærekreft: forekomst og overlevelse 

Utvalgte publikasjoner

Gislefoss RE, Stenehjem JS, Hektoen HH, Andreassen BK, Langseth H, Axcrona K, Weiderpass E, Mondul A, Robsahm TE (2018):
Vitamin D, obesity and leptin in relation to bladder cancer incidence and survival: prospective protocol study
BMJ Open, 8 (3), e019309 DOI 10.1136/bmjopen-2017-019309, PubMed 29602840