Helga Helseth Hektoen

Helga H. Hektoen er postdoktor og en del av Janusgruppen. Hun studerer sammenhenger mellom livsstilsfaktorer (overvekt, fysisk aktivitet, metabolske faktorer, vitamin-D) og blærekreft. Helseth Hektoen er utdannet sivilingeniør i Kjemi og Bioteknologi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet. Hun tok sin doktorgrad ved institutt for kreftforskning på Radiumhospitalet, avdeling tumorbiologi, med tittelen: Translational studies of microenvironmental factors in rectal cancer, with emphasis on tumor hypoxia.

Gislefoss RE, Stenehjem JS, Hektoen HH, Andreassen BK, Langseth H, Axcrona K, Weiderpass E, Mondul A, Robsahm TE (2018):
Vitamin D, obesity and leptin in relation to bladder cancer incidence and survival: prospective protocol study
BMJ Open, 8 (3), e019309 DOI 10.1136/bmjopen-2017-019309, PubMed 29602840