Haakon Helland

Haakon Helland er ansatt i datautleveringsenheten, som håndterer alle henvendelser om utlevering av data fra samtlige av Kreftregisterets registre.

Arbeidsoppgavene omfatter rådgivning til de som ønsker å bruke data fra Kreftregisteret, vurdering av søknader og uttrekk samt tilrettelegging av data fra Kreftregisterets databaser.