Gunvor Aasbø

Postdoktor

 Arbeidsoppgaver/interesser:

Gunvor er ansatt som postdoc i prosjektet «Equalscreen: Økt oppmøte og mindre sosial ulikhet i screeening mot livmorhalskreft». I Equalscreen gjøres det en fokusgruppestudie med kvinner som er forsinket til livmorhalskreftscreening for å utvikle en bedre forståelse av barrierer for deltakelse i det norske programmet.

Videre i forskningsprosjektet skal det gjennomføres en RCT-studie (randomisert kontrollert studie) om deltakelse i livmorhalskreftscreening ved tilbud om HPV hjemmeprøve (self-sampling) blant kvinner som er forsinket til livmorhalskreftscreening.

Gunvors forskningsinteresser inkluderer blant annet bruken av kvalitative metoder, brukerperspektiv og omsorgsforskning.

Utdannelse/bakgrunn:

Gunvor er utdannet sosiolog, og har de siste 10 årene jobbet med ulike kvalitative metoder for å få økt kunnskap om brukererfaringer knyttet til omsorg, helsetjeneste og medisin.

Publikasjoner:

Aasbø G., Solbrække K.N., Waller J., Tropé A., Nygård M., Hansen B.T. (2019)Perspectives of non-attenders for cervical cancer screening in Norway: a qualitative focus group study. BMJ open 9(8), e029505
http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2019-029505

Aasbø, G., Solbrække, K.N., Kristvik, K. and Werner, A. (2016) Between disruption and continuity: challenges in maintaining the ‘biographical we’ when caring for a partner with a severe, chronic illness Sociology of Health & Illness, 28,5, 782-796. https://doi.org/10.1111/1467-9566.12396

Aasbø, G., Rugkåsa, J., Solbrække, K.N. and Werner, A. (2017). Negotiating the care-giving role: family members’ experience during critical exacerbation of COPD in Norway. Health and Social Care in the Community, 25, 2, 612-620. https://doi.org/10.1111/hsc.12350