Gunvor Aasbø

Gunvor Aasbø er ansatt som postdoc i prosjektet «Equalscreen: Økt oppmøte og mindre sosial ulikhet i screeening mot livmorhalskreft». I Equalscreen gjøres det en fokusgruppestudie med kvinner som er forsinket til livmorhalskreftscreening for å utvikle en bedre forståelse av barrierer for deltakelse i det norske programmet. Videre i forskningsprosjektet skal det gjennomføres en RCT-studie (randomisert kontrollert studie) om deltakelse i livmorhalskreftscreening ved tilbud om HPV hjemmeprøve (self-sampling) blant kvinner som er forsinket til livmorhalskreftscreening. Aasbøs forskningsinteresser inkluderer blant annet bruken av kvalitative metoder, brukerperspektiv og omsorgsforskning. Aasbø er utdannet sosiolog, og har de siste 10 årene jobbet med ulike kvalitative metoder for å få økt kunnskap om brukererfaringer knyttet til omsorg, helsetjeneste og medisin.

I forskningsprosjektet Equalscreen gjør vi en fokusgruppestudie med kvinner som er forsinket til livmorhalskreftscreening for å utvikle en bedre forståelse av barrierer for deltakelse i norsk kontekst.

Videre i forskningsprosjektet skal vi gjøre en randomisert kontrollert studie (RCT) om deltakelse i livmorhalskreftscreening ved tilbud om HPV hjemmeprøve (self-sampling) blant kvinner som er forsinket til livmorhalskreftscreening.

Aasbø G., Solbrække K.N., Waller J., Tropé A., Nygård M., Hansen B.T. (2019)
Perspectives of non-attenders for cervical cancer screening in Norway: a qualitative focus group study.
BMJ open 9(8), e029505
http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2019-029505

Aasbø, G., Solbrække, K.N., Kristvik, K. and Werner, A. (2016)
Between disruption and continuity: challenges in maintaining the ‘biographical we’ when caring for a partner with a severe, chronic illness
Sociology of Health & Illness,
28,5, 782-796. https://doi.org/10.1111/1467-9566.12396

Aasbø, G., Rugkåsa, J., Solbrække, K.N. and Werner, A. (2017).
Negotiating the care-giving role: family members’ experience during critical exacerbation of COPD in Norway.
Health and Social Care in the Community, 25, 2, 612-620. https://doi.org/10.1111/hsc.12350