Gunhild Mangerud

Gunhild jobber med informasjonen i Mammografiprogrammet.

Det innebærer blant annet oppdatering og vedlikehold av programmets informasjonsmateriell og nettsider, oppfølging av Mammografiprogrammets Facebookside Kreftsjekken, samt ansvar for nyhetsbrev som sendes ansatte i programmet.

Hun har også oppgaver knyttet til administrasjon og drift av Mammografiprogrammet.

Bakgrunn

Gunhild er utdannet sykepleier, med master i folkehelsevitenskap fra den Nordiske høyskolen for folkehelsevitenskap i Gøteborg fra 2005.

Hun har fra tidligere grunnfag i U-landsstudier fra Høyskolen i Agder (1997) og grunnfag i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2001).

Utvalgte publikasjoner

Bhargava S, Mangerud G, Hofvind S (2021) Oppmøte i Mammografiprogrammet blant innvandrere og norskfødte kvinner Tidsskriftet Den Norske Legeforening doi:10.4045/tidsskr.20.0134

Tsuruda KM, Bhargava S, Mangerud G, Sagstad S, Hofvind SSH. Monthly variation in mammographic screening attendance in Norway. Eur J Public Health. 2017 Dec 1;27(6):1095-1097. doi: 10.1093/eurpub/ckx137.

Hofvind S, Mangerud G, Ertzaas AKE, Ween BL, Bhargava S, Holen ÅS, Pedersen K. Prosjektrapport: Revisjon av informasjonsmateriellet i Mammografiprogrammet. Oslo: Kreftregisteret 2019. ISBN: 978-82-473-0068-8

Hofvind S, Tsuruda K, Mangerud G, Ertzaas AK, et al. The Norwegian Breast Cancer Screening Program, 1996-2016: Celebrating 20 years of organised mammographic screening. In: Cancer in Norway 2016 - Cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway. Oslo: Cancer Registry of Norway, 2017. ISBN 978-82-473-0055-8