Gunhild Mangerud

Gunhild jobber med informasjonen i Mammografiprogrammet.

Det innebærer blant annet oppdatering og vedlikehold av programmets informasjonsmateriell og nettsider, oppfølging av Mammografiprogrammets Facebookside Kreftsjekken, samt ansvar for nyhetsbrev som sendes ansatte i programmet.

Hun har også oppgaver knyttet til administrasjon og drift av Mammografiprogrammet.

Bakgrunn

Gunhild er utdannet sykepleier, med master i folkehelsevitenskap fra den Nordiske høyskolen for folkehelsevitenskap i Gøteborg fra 2005.

Hun har fra tidligere grunnfag i U-landsstudier fra Høyskolen i Agder (1997) og grunnfag i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2001).