Gry Baadstrand Skare

Spesialrådgiver, Seksjon for Livmorhalsscreening

Arbeidsoppgaver/interesser:
Kvalitetsikring og utvikling av livmorhalsprogrammet.

Produksjon av Årsrapporter for programmet, uttrekk av data fra progammet og kvalitetssikring til forskningsprosjekter og databehandling i forskningsprosjekter. Ved fravær drift av programmet.

Udannelse/Bakgrunn:
Bioingeniør, grunnfag statsvitenskap, helserett og cytologi

Prosjekter:
Nordscreen
Årsrapporter
HPV genotyping (OUS)