Gry Baadstrand Skare

Kvalitetsikring og utvikling av livmorhalsprogrammet.

Produksjon av Årsrapporter for programmet, uttrekk av data fra progammet og kvalitetssikring til forskningsprosjekter og databehandling i forskningsprosjekter. Ved fravær drift av programmet.

Bakgrunn

Bioingeniør, grunnfag statsvitenskap, helserett og cytologi

Prosjekter

Nordscreen

Årsrapporter