Grete Lindstad Kjølberg

Grete Kjølbergs arbeidsoppgaver er koding, registrering og kvalitetssikring i flere av Kreftregisterets databaser. Grete er en av de få som kan koding og registrering helt fra Kreftregisterets start i 1952 og frem til i dag.

Hun har ansvar for problemløsning i kodespørsmål (iht. kodeverk/klassifikasjonssystemer) i samarbeid med medisinske kodere i Registerseksjonen, bidrar til at nye koder og regler blir oppdatert i databasene og kodebok.

Grete lærer opp medarbeidere i håndtering av opprettinger i basisregisteret, legger til rette for møter mellom Medisinsk faggruppe og koderne.

I tillegg  gjør hun fortløpende kvalitetskontroller i databasene og i forbindelse med forskningsprosjekter.