Finn Brynestad

Arbeidsoppgaver/interesser:

Finn jobber med datautlevering og håndterer alle henvendelser om utlevering av data fra samtlige av Kreftregisterets registre.

Arbeidsoppgavene omfatter rådgivning til de som ønsker å bruke data fra Kreftregisteret, vurdering av søknader og uttrekk samt tilrettelegging av data fra Kreftregisterets databaser.

Utdannelse/Bakgrunn:

Finn begynte i Kreftregisteret våren 2019. Han har en mastergrad i statsvitenskap fra NTNU og en bachelor i statsvitenskap fra NTNU.